"მამაკაცებს შანსები მიეცემათ, რჩეულების გულის მოსაგებად იყვნენ მეფურად გულუხვი" - როგორია კვირის ასტროლოგიური ტენდენციები
"მამაკაცებს შანსები მიეცემათ, რჩეულების გულის მოსაგებად იყვნენ მეფურად გულუხვი" - როგორია კვირის ასტროლოგიური ტენდენციები
ას­ტრო­ლო­გი ხა­თუ­ნა ნო­ე­ლი სო­ცი­ა­ლურ ქსელ­ში კვი­რის ას­ტრო­ლო­გი­უ­რი ტენ­დენ­ცი­ე­ბის შე­სა­ხებ წერს:

"ამ კვი­რის და­სა­წყი­სი შე­და­რე­ბით ნაკ­ლებ აქ­ტი­უ­რია და გა­სუ­ლი 7 დღის ტენ­დენ­ცი­ებს ინარ­ჩუ­ნებს. 12 -14 ივ­ნისს კი მერ­კუ­რი ურა­ნის სექ­სტი­ლი მაქ­სი­მა­ლურ ზე­გავ­ლე­ნას გა­მო­ავ­ლენს. მისი წყა­ლო­ბით ბიზ­ნე­სის სფე­რო­ში ახა­ლი პრო­ექ­ტე­ბი და საქ­მე­ე­ბი ბევ­რად უფრო ად­ვი­ლი წა­მო­სა­წყე­ბი და გან­ხორ­ცი­ე­ლე­ბა­დი გახ­დე­ბა. მო­სა­ლოდ­ნე­ლია სა­ინ­ტე­რე­სო, უჩ­ვე­უ­ლო ხალ­ხთან და­მე­გობ­რე­ბა. უნდა ით­ქვას, რომ კო­ლექ­ტი­უ­რი მუ­შა­ო­ბა ძა­ლი­ან მა­ღალ შე­დე­გებს მო­ი­ტანს ამ კვი­რა­ში.

...13 ივ­ნისს ღა­მის 1-ლი სა­ა­თის­თვის მერ­კუ­რი გა­და­დის კირჩხი­ბის ზო­დი­ა­ქო­ში, რაც ცხა­დია სე­რი­ო­ზულ ზე­გავ­ლე­ნას მო­ახ­დენს ყვე­ლა­ფერ­ზე, და­წყე­ბუ­ლი ჩვე­ნი აზ­რე­ბი­დან, დამ­თავ­რე­ბუ­ლი
საქ­მე­ე­ბით. ეს ის პე­რი­ო­დია, რო­დე­საც ემო­ცი­ე­ბი უფრო გვმარ­თა­ვენ, ვიდ­რე ლო­გი­კა. თუმ­ცა ასე­ვე ძლი­ერ­დე­ბა ჩვე­ნი ინ­ტუ­ი­ცი­აც. ვი­ნა­ი­დან მერ­კუ­რი კირჩხი­ბის ნი­შანს გა­დის, კარ­გი პე­რი­ო­დია ნა­თე­სა­ვებ­თან, ოჯა­ხის წევ­რებ­თან, მშობ­ლებ­თან ურ­თი­ერ­თო­ბი­სათ­ვის, თუნ­დაც ფარ­თო მას­შტა­ბი­ა­ნი სა­ო­ჯა­ხო პრო­ექ­ტე­ბის გან­სა­ხილ­ვე­ლად ან წა­მო­სა­წყე­ბად. უნდა გა­ვით­ვა­ლის­წი­ნოთ, რომ ამ პლა­ნე­ტას აქ უკვე რა­მო­დე­ნი­მე ხნით ადრე გა­და­სუ­ლი ვე­ნე­რა დახ­ვდე­ბა, რო­მე­ლიც ამ დღეს სა­სიყ­ვა­რუ­ლო სა­უბ­რე­ბი­სათ­ვის მე­ტად შე­სა­ფე­რის ელ­ფერს მის­ცემს. თუმ­ცა ამ პე­რი­ო­დი­სათ­ვის ვე­ნე­რას და­ძა­ბუ­ლი ას­პექ­ტი აქვს ურან­თან, რო­მე­ლიც მო­უ­ლოდ­ნე­ლო­ბე­ბის პლა­ნე­ტად ით­ვლე­ბა. ამ ას­პექტს შე­უძ­ლია იმ­პულ­სუ­რო­ბი­სა და მო­უ­ლოდ­ნე­ლი, ექ­სცენ­ტრი­უ­ლი ქმე­დე­ბე­ბი­სა­კენ გვი­ბიძ­გოს. ისე­თე­ბის­კენ, რომ­ლებ­მაც შე­საძ­ლოა ჩვენს რე­პუ­ტა­ცი­ას ჩერ­დი­ლიც კი მი­ა­ყე­ნოს. ადა­მი­ანს იპყრობს ცვლი­ლე­ბე­ბის სურ­ვი­ლი, არ სურს და­ე­მორ­ჩი­ლოს დად­გე­ნილ წე­სებს და კა­ნო­ნებს. ამის გამო პი­რად ურ­თი­ერ­თო­ბებ­ში შე­საძ­ლოა ფლირ­ტი­სა­კენ და არა­სე­რი­ო­ზუ­ლი ურ­თერ­თო­ბე­ბის­კენ იგ­რძნოთ ლტოლ­ვა. რა­საც შე­საძ­ლოა გა­მო­აშ­კა­რა­ვე­ბა და ოჯა­ხუ­რი სკან­და­ლე­ბი მოჰ­ყვეს... იგი­ვე ას­პექ­ტი ფი­ნან­სურ სფე­რო­შიც არაპ­რაქ­ტი­კუ­ლი და უპა­სუ­ხის­მგებ­ლო ქმე­დე­ბე­ბი­სა­კენ გვი­ბიძ­გებს. შე­საძ­ლოა ისე­თი შე­ფერ­ხე­ბე­ბი, მა­გა­ლი­თად, რო­გო­რი­ცაა ხელ­ფა­სის ან ჰო­ნო­რა­რის დაგ­ვი­ა­ნე­ბა. ან პი­რი­ქით - თქვენს ხელთ არე­ბუ­ლი თან­ხე­ბის და­უ­ფიქ­რე­ბე­ლი გა­და­ხარ­ჯვა.  განაგრძეთ  კითხვა
FaceBook Twitter Google
ელფოსტაბეჭდვა
მსგავსი სიახლეები
შემოგვიერთდით FACEBOOK-ზე
მთვლელები